Két rendkívül tanulságos történet az önismeretről

//Két rendkívül tanulságos történet az önismeretről

Két rendkívül tanulságos történet az önismeretről

Az önismeret életünk alapvető eleme, mely segítségével tisztába lehetünk magunkkal, értékeinkkel és jellemünkkel. Az önismeret minden fontos személyiségjegyünk fejlesztésének az alapja is egyben. Rendkívül kevés olyan embert ismerek, aki maximális szinten ismeri önmagát. Hogy miért? Mert ez egy életre szóló felfedezés, amire nem a mindennapi rutinfeladatokban fogsz rálelni. Remélem segítségedre lehetek ezzel a két történettel. 🙂

1.) Mózes története az önismeretről

Egy régi legenda szerint, amikor Mózes vezetésével a nép a negyvenéves nagy úton a pusztában vonult, el­terjedt, hogy vonul ez a nép, és a napkeleti király hívatta három festőjét, hogy men­jenek, keressék meg a vándorló népet, ke­ressék meg Mózest és fessék le neki, mert ő látni akarja ezt az embert.

Megy a há­rom festő, megtalálják a zsidókat, Mózes modellt ül nekik, lefestik, viszik haza a képet. Megnézi a király a képet, majd hí­vatja a csillagászokat, hogy azok másnap­ra készítsenek Mózesről jellemrajzot a számára. A csillagászok egész éjjel dol­goznak a horoszkópon, majd jönnek más­nap az eredménnyel. Elviselhetetlen jelle­mű ember – így szólt a horoszkóp –, alap­vetően önző, kétségbeejtően indulatos, nem jó a közelében lenni, hiú, öntelt és irigy. Itt valami baj van, gondolja a király, vagy a festőim rosszak, vagy a csillagászaim, ez tűrhetetlen. Ezért nekiindul a pusztá­nak maga, megkeresi Mózest.

Meg is ta­lálja, leülnek, beszélgetnek, majd több óra elteltével indul haza, és mondja, hogy kivégezteti a csillagászait.

– De miért? – kér­dezi Mózes.
– Hát azért, mert látom, hogy a festőim jók, pontosan megfestették a zsidó nép vezetőjét, de a csillagászok ha­mis jellemrajzot készítettek.
– Miért, mit írtak?

A király elmondja, mire Mózes azt feleli:

– Ne végeztesd ki a csillagászai­dat, mert a horoszkóp jó. Én egy alapve­tően hiú, irigy öntelt és fékezhetetlenül indulatos ember vagyok, és az egész éle­tem azzal telik, hogy uralkodom maga­mon.

2.) Fékezhetetlen temperamentum

 Egy zen tanítvány meglátogatta Bankeit, és elpanaszolta neki:
– Mester, az én temperamentumom fékezhetetlen. Hogyan változtathatnék ezen?
– Nagyon különös dologra tettél szert – jegyezte meg Bankei. – Lássuk csak, mid van!
– Most rögtön nem tudom megmutatni neked – felelte a tanítvány.
– Hát mikor tudod? – kérdezte Bankei.
– Váratlanul jelentkezik – mondta a vendég.
– Akkor – vonta le a következtetést a mester – ez nem lehet az igazi természeted. Ha az lenne, bármikor meg tudnád mutatni nekem. Mikor megszülettél nem rendelkeztél vele, és a szüleidtől sem kaptad. Gondolkodj ezen!
Tetszett a cikk? Másoknak is hasznos lehet. :)
  •  
  •  
  •  
  •  
2016-08-07T13:47:15+00:00

Leave A Comment

Tetszik a tartalom?

 Iratkozz fel az email címeddel, és értesítelek, amint elkészül egy új bejegyzés. :)

Sikeresen feliratkoztál!